Browsing Tag

maharashtra police

महाराष्ट्र राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई SID विभागा अंतरगत भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई SID विभागा अंतरगत भरती प्रक्रिया सुरु झाले आहे.एकूण ०३ पदांकरता अर्ज मागवण्यात आहे आहे. प्रशिक्षक या पदांसाठी ही भरती…
Read More...

पुणे लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ७७ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…
Read More...

मुंबई लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ६० जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, मुंबई लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…
Read More...

सोलापूर येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ६७ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ६७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…
Read More...

भंडारा येथे पोलीस शिपाई पदांच्या २२ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, भंडारा येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक…
Read More...

जालना येथे पोलीस शिपाई पदांच्या १४ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, जालना येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक…
Read More...

सांगली येथे पोलीस शिपाई पदांच्या १०५ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, सांगली येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण १०५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक…
Read More...

पुणे (ग्रामीण) येथे पोलीस शिपाई पदांच्या २१ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…
Read More...

सातारा येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ५८ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, सातारा येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक…
Read More...

कोल्हापूर येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ७८ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ७८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…
Read More...