10वी पास विद्यार्थ्यांना मोठी संधी ! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत भरती

MPSC Result 2022

करिअरनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत लघुटंकलेखक पदांच्या 91 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 मे 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 91 पदाचे नाव & जागा – 1.लघुटंकलेखक (मराठी), गट-क, सामान्य प्रशासन विभाग – 52 जागा 2.लघुटंकलेखक (इंग्रजी), गट-क, सामान्य … Read more

इंजिनिअरिंग पदवी असणाऱ्यांना मोठी संधी ! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 81 जागा

MPSC Result 2022

करिअरनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या 81 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख 09 मे 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 81 पदाचे नाव & जागा – 1.पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवा, … Read more

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदासाठी भरती

MPSC Result 2022

करिअरनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या 19 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 एप्रिल 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 19 पदाचे नाव & जागा – 1.सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, (शुश्रुषा) सामान्य राज्य सेवा गट-अ – 01 जागा 2.अधिव्याख्याता/सहायक प्राध्यापक … Read more

MPSC मार्फत महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021

MPSC Result 2022

करिअरनामा ऑनलाईन – MPSC मार्फत महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 साठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 एप्रिल 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 405 पदाचे नाव & जागा – 1. उप जिल्हाधिकारी, गट-अ – 12 जागा 2. पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, … Read more

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आरोग्य क्षेत्रात भरती सुरू !

MPSC Result 2022

करिअरनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या 15 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 एप्रिल 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 15 पदाचे नाव – सहायक आयुक्त (औषधे), अन्न व औषधे प्रशासकीय सेवा, गट-अ शैक्षणिक पात्रता – (i) फार्मसी किंवा फार्मास्युटिकल … Read more

MBBS असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी ! MPSC मार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत भरती

MPSC Exam Date 2021

करिअरनामा ऑनलाईन – MPSC मार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिके अंतर्गत 07 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 एप्रिल 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 07 पदाचे नाव – सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका सेवा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका,गट-अ शैक्षणिक पात्रता – (i) MBBS+MD+PSM किंवा DPH किंवा MPH … Read more

पदवीधरांना सुवर्णसंधी ! MPSC मार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागात 145 जागांसाठी भरती

MPSC Exam Date 2021

करिअरनामा ऑनलाईन – MPSC मार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागात 145  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 एप्रिल  2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा –145 पदाचे नाव & जागा – 1.सांख्यिकी अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट ब – 23 जागा 2. जिल्हा विस्तार व … Read more

पदवीधरांना सुवर्णसंधी ! MPSC मार्फत पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत भरती

MPSC Result 2022

करिअरनामा ऑनलाईन – MPSC मार्फत पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत विविध पदांच्या 38 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज  करण्याची शेवटची तारीख 21 मार्च 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 38 पदाचे नाव – सहायक आयुक्त, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा,गट-अ शैक्षणिक पात्रता – पशुवैद्यक शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी … Read more

पदवीधरांना सुवर्णसंधी ! MPSC मार्फत ‘पशुधन विकास अधिकारी’ पदांच्या 212 जागांसाठी भरती

MPSC Exam Date 2021

करिअरनामा ऑनलाईन – MPSC मार्फत ‘पशुधन विकास अधिकारी’ पदांच्या 212 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज  करण्याची शेवटची तारीख 14 मार्च  2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 212 पदाचे नाव– पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा,गट-अ शैक्षणिक पात्रता – पशुवैद्यकशास्त्र किंवा पशुवैद्यकशास्त्र व पशुसंवर्धन पदवी. … Read more

आरोग्य क्षेत्रात पदवी & पदव्युत्तर पदवी असणाऱ्यांना संधी ! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती

MPSC Result 2022

करिअरनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या 12 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज  करण्याची शेवटची तारीख 17 मार्च 2022 आहे.अधिकृत वेबसाईट – https://www.mpsc.gov.in/ एकूण जागा – 12 पदाचे नाव – उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ शैक्षणिक पात्रता – (i) MBBS (ii) पदव्युत्तर पदवी … Read more