Browsing Tag

maharashtra government

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जालना इथे ६९ जागांची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, जालना विविध पदांसाठी भरती सुरु आहे. ६९ जागेसाठी…

पुणे लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ७७ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ७७ जागा…

मुंबई लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ६० जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, मुंबई लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ६० जागा…

सोलापूर येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ६७ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ६७ जागा…

भंडारा येथे पोलीस शिपाई पदांच्या २२ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, भंडारा येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण २२ जागा…

जालना येथे पोलीस शिपाई पदांच्या १४ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, जालना येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण १४ जागा…

सांगली येथे पोलीस शिपाई पदांच्या १०५ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, सांगली येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण १०५ जागा…

पुणे (ग्रामीण) येथे पोलीस शिपाई पदांच्या २१ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण २१ जागा…

सातारा येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ५८ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, सातारा येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ५८ जागा…

कोल्हापूर येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ७८ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ७८ जागा…