Browsing Tag

maharashtra government

MSRDC महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मध्ये भरती जाहीर

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र शासनाच्या 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ' विविध जागांकरता भरती सुरु झाली आहे. एकूण ३५ पदांकरता ही भरती प्रक्रिया होणार…

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात २६६ जागांसाठी भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे येथे कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी भरती आहे. २६६ जागांसाठी उमेदवारकडून ऑनलाईन आवेदन…

अकोला येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात ‘कृषी सहाय्यक’ पदांची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ पैकी विदर्भ विभागातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे कृषी सहाय्यक व कार्यक्रम समन्वयक पदांच्या…

(Umed) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांर्गत २५४ जागांसाठी भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम 'राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांर्गत' भरती सुरु झाली आहे. एकूण २५४ पदांसाठी ही भरती ही भरती होणार आहे.…

(आज शेवटचा तारीख) MPSC ‘पशुधन विकास अधिकारी’ पदांच्या ४३५ जागांसाठी भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनच्या कृषी, दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय, मुंबई या विभागात पशुधन विकास अधिकारी,…

औरंगाबाद येथे ‘आदिवासी विभागात’ भरती जाहीर

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र शासनाच्या औरंगाबाद आदिवासी विकास विभागात सहआयुक्त, इथे कंत्राटी पदाच्या भरती सुरु झाली आहे. पोलीस निरीक्षक आणि कंत्राटी…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जालना इथे ६९ जागांची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, जालना विविध पदांसाठी भरती सुरु आहे. ६९ जागेसाठी…

पुणे लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ७७ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ७७ जागा…

मुंबई लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ६० जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस अधीक्षक, मुंबई लोहमार्ग येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ६० जागा…

सोलापूर येथे पोलीस शिपाई पदांच्या ६७ जागेची भरती

पोटापाण्याची गोष्ट | महाराष्ट्र पोलीस दलात १२वी उत्तीर्ण तरुण/तरुणी साठी सुवर्ण संधी. पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर येथे पोलीस शिपाई या पदासाठी एकूण ६७ जागा…